فیلتر براساس قیمت :
رنگ موردنظر
تعداد شانه فرش
سبک و نقشه

نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۱۲

فرش 1000 شانه نسبت به فرش های 700 شانه داری تراکم بالاتر و ریز بافت تر و نسبت به فرش های 1200 شانه و 1500 شانه دارای ارتفاع خاب بیشتری هست. از لحاظ قیمتی نیز فرش های 1000 شانه نسبت به فرش های 1200 شانه اقتصادی تر و نسبت به قرش های 700 شانه گران قیمت تر معرفی کرد.

در صورتی که فرش 1000 شانه با دستگاه های استاندارد بافت شود تراکم آن ها 3000 می باشد و دارای 10 رنگ خواهد بود.

مقایسه ( 0 مورد )